Κατηγορία: physiotherapy

Βοτανοθεραπεία

Ο άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια εμφάνισής του στη γη διέθετε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, όπως και τα άλλα άγρια ζώα. Μέσα από το ένστικτο αυτό αλλά και την παρατήρηση της συμπεριφοράς των άγριων ζώων ανέπτυξε προοδευτικά μια σημαντική γνώση όσον αφορά ...

Read More