Ταιριάζει η θεραπεία με βελονισμό σε όλους τους ασθενείς;

Όπως έχουμε ήδη πει σε προηγούμενο βίντεο, η επιστημονική κατοχύρωση της δράσης του Βελονισμού είναι αδιαμφισβήτητη.

Παρ’ όλα αυτά, όσοι εξασκούμε τον Βελονισμό, έχουμε κάποιες φορές έρθει στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε ότι σε ορισμένους ασθενείς δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, είτε δεν έχουμε καθόλου αποτέλεσμα, για παθήσεις φαινομενικά απλές. Άλλοτε πάλι έχει συμβεί να διαπιστώνω τέλεια αποτελέσματα σε παθήσεις που αρχικά θεωρούσα πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθούν. Βάσει αυτών, θέλησα να ψάξω πιο βαθιά τους πραγματικούς λόγους αποτελεσματικότητας ή μη της θεραπείας με Βελονισμό.

Πριν από κάποια χρόνια, η φίλη μου η Μπέτυ Μανταδάκη, κατ’ εμέ μια από τις καλύτερες ψυχολόγους, όταν σε συζήτηση της ανέφερα τον προβληματισμό μου σχετικά με τη μη αποτελεσματικότητα κάποιων θεραπειών, μου είπε τα εξής: οι βελονιστές, κατά τη διαδικασία της θεραπείας λειτουργούν ως ηλιακά κάτοπτρα και μέσω των βελονών στέλνουν φως – ενέργεια στους ασθενείς. Το ζήτημα εάν την ενέργεια αυτή τη λάβει ο ασθενής εξαρτάται από το εάν έχει τους διακόπτες του ανοιχτούς.

Πράγματι, στις θεραπείες με Βελονισμό, συμμετέχουμε εξίσου οι γιατροί, τα επιλεγμένα σημεία θεραπείας και οι ασθενείς.

Οι γιατροί πρέπει να έχουν την απαραίτητη θεωρητική γνώση αλλά και κλινική εμπειρία, για να καταλήξουν κατ’ αρχήν στη σωστή διάγνωση, αλλά και στην ορθή θεραπεία, μέσω της επιλογής των σωστών σημείων, αλλά και των σωστών βελονιστικών πρακτικών.

Από τη μεριά τους, οι ασθενείς πρέπει να επιλέγουν τη θεραπεία τους μέσω της Ιατρικής του Βελονισμού, διότι πιστεύουν στην αποτελεσματικότητά του, αλλά και να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στον ιατρό –  θεραπευτή, τον οποίο έχουν επιλέξει. Πρέπει ακόμη να τηρούν κατά γράμμα την συχνότητα των συνεδριών, τις οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν, πριν και μετά από κάθε συνεδρία, καθώς και τις όποιες επιπλέον συμβουλές του όσον αφορά τις διατροφικές τους και καθημερινές συνήθειές τους. Αναφέρομαι για παράδειγμα σε συμβουλές που αφορούν το είδος τροφής που επιλέγουν, τον τρόπο παρασκευής του φαγητού, και το ωράριο του ύπνου και της ανάπαυσης.